สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
 ชื่อบริษัท : บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

ที่อยู่ : 87/122 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2589-1369, 0-2954-4818-20, 0-2953-8168-9 โทรสาร. 0-2580-2923

เว็บไซต์ : http://www.aimphan.co.th

ประเภท:

เกี่ยวกับสำนักพิมพ์ :
จากประสบการณ์ในงานด้านการสอนของ อ. โสภณ เสือพันธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ทำให้ทราบถึงปัญหาการศึกษาในยุคนั้น การจัดการการศึกษาขาดแคลนวัสดุตำราเรียน สื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการศึกษา จากความตั้งใจในการเขียนตำราเรียนเล่มแรกคือ วิชาความปลอดภัย ในยุคนั้นยังไม่มีสำนักพิมพ์เป็นของตนเอง ยังไม่มีบุคลากรทุกอย่างต้องดำเนินการด้วยตนเองด้วยวิสัยทัศน ที่กว้างไกล ในปี พ.ศ.2534 จึงได้จัดตั้งสำนักงานขึ้น และขอจดทะเบียนเป็นบริษัทโดยใช้ชื่อว่า บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การผลิตตำราเรียนไม่ง่ายอย่างที่คิดมีอุปสรรค และปัญหามากมาย ทั้งด้านบุคลากร การบริหารจัดการ และยังขาดเทคนิค เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการ ทำงานที่ทุ่มเท ความพยายามที่จะเสริมสร้างคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ และจากการได้รับการสนับสนุน จากทุก ๆ ท่านปัจจุบันบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ได้เติบโตและขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จัก


หนังสือที่ออกโดยสำนักพิมพ์นี้ :


 

 

 

 

 

 
ศูนย์รวบรวมข้อมูล | Help&FAQ | นโยบายการใช้งาน | ลงโฆษณา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา | ทีมงาน | แจ้งปัญหาการใช้งาน | แนะนำเรา
Copyright 2008 www.niyay.com All rights reserved.
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย